Categorie: Persberichten

Cassava Sciences maakt financiële resultaten over het eerste kwartaal van 2022 bekend + Phase 3 resultaten

AUSTIN, Texas, 05 mei 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Cassava Sciences, Inc. (Nasdaq: SAVA), een klinisch-fase biotechnologiebedrijf dat zich richt op de ziekte van Alzheimer, kondigde vandaag financiële resultaten aan voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2022 en gaf een klinische update over haar Fase 3 klinische programma van simufilam bij de ziekte van Alzheimer. Simufilam is Cassava Sciences’ belangrijkste kandidaat-geneesmiddel voor de voorgestelde behandeling van de ziekte van Alzheimer.

Het nettoverlies bedroeg $17,5 miljoen, of $0,44 per aandeel, vergeleken met een nettoverlies van $3,5 miljoen, of $0,09 per aandeel, voor dezelfde periode in 2021. De nettokas gebruikt in operaties bedroeg $23,5 miljoen tijdens het eerste kwartaal van 2022, inclusief meer dan $10 miljoen aan contractuele vooruitbetalingen. Vooruitbetalingen zijn bedragen die vooruitbetaald worden voor toekomstige onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten (O&O).

“We zien een opleving in het aantal patiënten dat zich aanmeldt,” zei Remi Barbier, President & CEO. “De pandemie vormde voor een deel een uitdaging voor sommige klinische locaties, van personeelstekort tot operationele tekortkomingen. We hopen dat deze uitdagingen in de achteruitkijkspiegel liggen nu we verder gaan met onze Fase 3 studies van simufilam bij de ziekte van Alzheimer, terwijl we de balans in het oog houden.” Lees verder “Cassava Sciences maakt financiële resultaten over het eerste kwartaal van 2022 bekend + Phase 3 resultaten”

Javier Rodriguez treedt toe tot de Raad van Bestuur van Gilead Sciences

Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) maakte vandaag bekend dat Javier Rodriguez is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van de onderneming.

GILEAD LOGODe heer Rodriguez is de Chief Executive Officer van DaVita Inc., een Fortune 500-bedrijf dat gezondheidsdiensten verleent aan patiënten met nieraandoeningen in de Verenigde Staten en op internationaal niveau en ernaar streeft de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren door middel van klinische innovatie en geïntegreerde, gepersonaliseerde zorg. Van 2014 tot 2019 was hij de CEO van DaVita Kidney Care, de business unit van het bedrijf die patiënten met nierfalen en nierziekten in het eindstadium behandelt. De heer Rodriguez heeft meer dan 20 jaar in verschillende leidinggevende functies bij DaVita doorgebracht en heeft de transformatie van het bedrijf gestuurd voor de manier waarop de nierzorg wordt geleverd. Daarnaast is hij momenteel lid van de raad van bestuur van DaVita en de Denverse Kamer van Koophandel.

‘We zijn zeer verheugd Javier te verwelkomen in de Raad van Bestuur van Gilead’, zei Daniel O’Day, voorzitter en Chief Executive Officer van Gilead Sciences. “Hij brengt aanzienlijke expertise in de sector en het perspectief van een visionaire CEO met zich mee. Javier is een waardevolle aanvulling op ons bestuur, want we blijven het volgende hoofdstuk van Gilead vormgeven.”

Telenor: Post-Pandemic Voorspellingen

De COVID-19-crisis heeft nieuwe overwegingen voor infrastructuur, werkgelegenheid en privacy aan het licht gebracht. Telenor Research schetst drie belangrijke voorspellingen die onze nieuwe wereld zouden kenmerken.

TelenorOp een schaal als geen ander heeft de COVID-19 pandemie de wereldwijde sociale en economische veranderingen versneld die anders jaren zouden hebben geduurd om te realiseren. Vandaag de dag zijn we er getuige van dat landen over de hele wereld berekende risico’s nemen terwijl ze de maatschappelijke beperkingen versoepelen. Er bestaat echter niet zoiets als teruggaan naar het normale, stelt Telenor Research.

De pandemie heeft aangetoond dat de noodzaak de moeder is van alle innovatie. Het is duidelijk dat de slinger slingert naar de noodzaak van reflectie en diepere veranderingen in de manier waarop we onze steden, onze bedrijven en onze gemeenschappen besturen,’ zegt Gorm Andreas Grønnevet, vicevoorzitter van Telenor Research.

Lees verder “Telenor: Post-Pandemic Voorspellingen”

Byline Bancorp: annonceert Cash Dividend

Byline Bancorp, Inc. (NYSE: BY) kondigde vandaag aan dat zijn Raad van Bestuur een contant dividend op zijn gewone aandelen van $0,03 per aandeel voor het kwartaal heeft gedeclareerd. Het dividend is betaalbaar op 7 Juli 2020 aan alle aandeelhouders van het verslag vanaf het sluiten van zaken op 23 Juni, 2020.

Over Byline Bancorp, Inc.

Gestationeerd in Chicago, is Byline Bancorp, Inc. de moedermaatschappij voor Byline Bank, een volledige de dienst commerciële bank die kleine en middelgrote ondernemingen, financiële sponsors, en consumenten dient. De Byline Bancorp heeft ongeveer $5.7 miljard in activa en stelt meer dan 50 plaatsen van de de volledige diensttak door de metropolitaanse gebieden van Chicago en van Milwaukee in werking. Byline Bank biedt een breed scala aan commerciële en retailbankproducten en -diensten aan, waaronder oplossingen voor het leasen van kleinschalige ticketapparatuur, en behoort tot de top vijf van de kredietverleners van Small Business Administration in de Verenigde Staten.

Bekijk de bron op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200611005883/en/

 

ATHENE HOLDING LTD : Materiële wijziging van de rechten van de houders van effecten

ATHENE HOLDING LTD : Materiële wijziging van de rechten van de houders van effecten, wijziging van de artikelen van Inc. of van de statuten; wijziging van het boekjaar, van de jaarrekeningen en van de bijlagen (formulier 8-K).

Punt 3.03 Materiële wijzigingen in de rechten van de houders van effecten

Op 11 juni 2020, Athene Holding Ltd. (de “Vennootschap”) haar openbaar aanbod van 24.000.000 depositaire aandelen (de “Depositary Shares”), die elk een 1/1.000ste belang vertegenwoordigen in een aandeel van haar 6,375% Fixed-Rate Reset Perpetual Non-Cumulative Preference Shares, Serie C, met een nominale waarde van $1,00 per aandeel met een vereffeningsvoorkeur van $25.000 per aandeel (gelijk aan $25 per Depositary Share) (de “Preferente Aandelen”).

Dividenden op de Preferente Aandelen zullen alleen betaalbaar zijn op een niet-cumulatieve basis wanneer, zoals en indien gedeclareerd, driemaandelijks achterstallig op de 30ste dag van maart, juni, september en december van elk jaar, beginnend op 30 september 2020, tegen een tarief gelijk aan 6,375% van de liquidatiepreferentie per jaar (gelijk aan $1,593,75 per Preferent Aandeel van de Serie C en $1,59375 per Aandeel van de Bewaarder per jaar) tot, maar exclusief 30 september 2025. Vanaf 30 september 2025 zullen dergelijke dividenden op niet-cumulatieve basis worden uitgekeerd, alleen wanneer, zoals en indien verklaard door onze Raad van Bestuur of een naar behoren gemachtigd comité daarvan, gedurende elke reset-periode, tegen een tarief per jaar dat gelijk is aan de vijfjaarlijkse Amerikaanse Treasury Rate vanaf de meest recente reset-dividendbepalingsdatum (zoals beschreven in de aanvulling op het prospectus van de Vennootschap van 4 juni 2020) plus 5,97% van de liquidatiepreferente aandelen per jaar.

In verband met deze transactie heeft de Vennootschap een Certificate of Designations (het “Certificate of Designations”) aangenomen met betrekking tot de Preferente Aandelen. Volgens het Aanwijzingsbewijs hebben de Bevoorrechte Aandelen een hogere rangorde dan de gewone aandelen van de Vennootschap en eventuele andere preferente aandelen van mindere rang en zijn ze pari passu met de Bevoorrechte Aandelen Serie A en de Bevoorrechte Aandelen Serie B, zoals gedefinieerd in het Aanwijzingsbewijs.

De voorgaande beschrijving van de Certificaat van Benamingen heeft niet de pretentie volledig te zijn en wordt in zijn geheel gekwalificeerd door verwijzing naar het Certificaat van Benamingen, waarvan een kopie als Bijlage 4.1 is bijgevoegd en door middel van verwijzing hierin is opgenomen. De vorm van het aandelencertificaat voor eventuele Preferente Aandelen die in gecertificeerde vorm worden uitgegeven, is bijgevoegd als Bijlage 4.2 en is hierin door middel van verwijzing opgenomen.

In verband met de uitgifte van de Certificaataandelen heeft de Vennootschap een Certificaatovereenkomst gesloten, gedateerd op 11 juni 2020 (de “Certificaatovereenkomst”), door en tussen de Vennootschap, Computershare Inc. en Computershare Trust Company, N.A., gezamenlijk, en de houders van de Certificaten (de “Certificaten”) waaruit de Certificaataandelen blijken. De Preferente Aandelen zijn gedeponeerd tegen afgifte van de Certificaten op grond van de Certificaatovereenkomst. De Certificaatovereenkomst is als Bijlage 4.3 aangehecht en de vorm van het Certificaat is als Bijlage 4.4 aangehecht. De voorgaande beschrijving van de Deposito-overeenkomst is volledig genuanceerd aan de hand van een dergelijk bewijsstuk, dat hierin is opgenomen.

Punt 5.03 Wijzigingen van de statuten of het huishoudelijk reglement

Punt 3.03 hierboven is hierin opgenomen door middel van verwijzing.

——————————————————————————–

Item 9.01 Financial Statements and Exhibits

(d) Exhibits

 Exhibit
  No.                    Description

  4.1      Certificate of Designations of 6.375% Fixed-Rate Reset Perpetual
         Non-Cumulative Preference Shares, Series C

  4.2      Form of Share Certificate evidencing 6.375% Fixed-Rate Reset
         Perpetual Non-Cumulative Preference Share, Series C

  4.3      Deposit Agreement, dated June 11, 2020, between the Company and
         Computershare Inc. and Computershare Trust Company, N.A.,
         collectively, and the holders from time to time of the Depositary
         Receipts

  4.4      Form of Depositary Receipt (included in Exhibit 4.3)

  5.1      Opinion of Conyers Dill & Pearman Limited

  5.2      Opinion of Sidley Austin LLP

  23.1      Consent of Conyers Dill & Pearman Limited (included in Exhibit
         5.1)

  23.2      Consent of Sidley Austin LLP Limited (included in Exhibit 5.2)

  104      Cover Page Interactive Data File (embedded within the Inline XBRL
         document).